ฉลาดแกมโกง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฉลาดแกมโกง หมายถึง ฉลาดอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฉลาดแกมโกง เช่น

  • นายนี่ ฉลาดแกมโกง เสียจริง ไม่เสียแรงที่ส่งให้ไปเจรจาธุรกิจ นอกจากจะทำให้เราได้คู่ค้าแล้วยังทำให้ฝ่ายเราได้ประโยชน์เกินคาดอีกด้วย
  • จริงอยู่ที่ว่าคุณฉลาด แต่ว่า ฉลาดแกมโกง แบบนี้เห็นทีฉันต้องทบทวนเรื่องของเราใหม่เสียแล้ว
advertisements