ฉุนขึ้นจมูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฉุนขึ้นจมูก หมายถึง ฉุนมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฉุนขึ้นจมูก เช่น

  • นี่มันกลิ่นอะไรกันถึงได้ ฉุนขึ้นจมูก เสียขนาดนี้ ใครก็ได้ช่วยหาแล้วเอาไปทิ้งที
  • บ้านใหม่ฉันเสร็จแล้วก็จริงแต่ยังเข้าอยู่ไม่ได้หรอก กลิ่นสียัง ฉุนขึ้นจมูก อยู่เลย
advertisements