ซาวเสียง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซาวเสียง หมายถึง ลองฟังเสียงหรือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซาวเสียง เช่น

  • จะตัดสินใจทำโครงการใหญ่ก็ควรจะ ซาวเสียง ดูเสียก่อน จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง
  • ก็เพราะนายไม่ยอม ซาวเสียง ก่อนที่จะสร้างโรงงาน ตอนนี้ก็เลยมีหลายฝ่ายออกมาต่อต้านอย่างเห็นไง
advertisements