ลงคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงคอ หมายถึง การกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือขัดต่อคุณธรรมโดยไม่ตะขิดตะขวง, มีแก่ใจทำจนได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงคอ เช่น

  • เด็กตัวเท่านี้แม่ยังตีได้ลงคอ
  • พอลำบากทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำลูกยังขโมยได้ลงคอ
advertisements