ลงนิ้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงนิ้ว หมายถึง เข้าเป็นพวกเดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงนิ้ว เช่น

  • เมื่อก่อนเขาทั้งสองก็ไม่ถูกกัน ตั้งแต่ถูกครูจับลงนิ้วให้อยู่ทีมเดียวกันก็เลยสนิทกัน
  • ขุนพลหลายคนของอ้วนสุดพากันลงนิ้วเป็นพวกเดียวกับโจโฉเมื่ออ้วนสุดสิ้นอำนาจ
advertisements