ลงเรือลำเดียวกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง ทำงานร่วมกัน, รับผลกระทบร่วมกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงเรือลำเดียวกัน เช่น

  • ลงเรือลำเดียวกันมาจนถึงขนาดนี้แล้วคงมีแต่ต้องทำงานนี้ให้สำเร็จเท่านั้นแล้ว
  • ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็โดนเหมือนกันหมดทุกคน พวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
advertisements