ลอยตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยตัว หมายถึง หมดภาระ, พ้นข้อผูกพัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยตัว เช่น

  • เมื่อหมดหนี้สินแล้วเขาก็ลอยตัว
  • ค่าเงินบาทลอยตัว
advertisements