ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ หมายถึง ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ เช่น

  • ก็เพราะ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ พวกเขาถึงไม่กล้าที่จะทุจริตบริษัทเราไง เพราะถ้าทำไปต้องโดนอีกฝ่ายแฉแน่
  • สองร้านนี้ต่างโฆษณาสินค้าเกินจริง แต่เพราะต่างรู้ว่าจริง ๆ แล้วสินค้าเป็นอย่างไรจึงไม่กล้าแฉกันเหมือน ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่
advertisements