คงเส้นคงวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

คงเส้นคงวา หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คงเส้นคงวา เช่น เพราะว่าเขาเป็นคน คงเส ...

Read More

คดในข้องอในกระดูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

คดในข้องอในกระดูก หมายถึง มีสันดานคดโกง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คดในข้องอในกระดูก เช่น ถ้าคิดจะอย ...

Read More

คนจรหมอนหมิ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนจรหมอนหมิ่น หมายถึง คนพเนจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนจรหมอนหมิ่น เช่น ...

Read More

คนชังมีนัก คนรักมีน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนชังมีนัก คนรักมีน้อย หมายถึง คนเกลียดเราย่อมมีมากกว่าคนรัก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนชักมีนัก คน ...

Read More

คนดิบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดิบ หมายถึง คนที่ยังไม่ได้บวช ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดิบ เช่น สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่อง ...

Read More

คนดีผีคุ้ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนดีผีคุ้ม หมายถึง คนดีย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสาง เทวดา คอยคุ้มครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนดี ...

Read More

คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง การคบหาสมาคมกับใครก็ควรพิจารณาเสียให้ดีก่อน ตัวอย่างของการใช ...

Read More

คนเตี้ยเขย่งเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนเตี้ยเขย่งเท้า หมายถึง ผู้ต่ำต้อยอวดเผยอตน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนเตี้ยเขย่งเท้า เช่น ฉันว่า ...

Read More

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด แปลว่าอะไร หมายถึง…

คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง คบคนชั่วก็ถูกชักนำพาไปทำชั่ว คบคนดีก็จะพากันทำด ...

Read More

คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ หมายถึง คนรักมีน้อยกว่าคนชัง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย คนรักเท่าผ ...

Read More