ชักดาบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักดาบ หมายถึง เป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้ ซื้อของหรือใช้บริการแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน หมายถึง ทำอะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายกับตน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

ชักใบให้เรือเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักใบให้เรือเสีย หมายถึง ทำให้การสนทนาหรือการงานที่ทำเขวออกนอกเรื่องนอกประเด็น ตัวอย่างของการใช้สำนว ...

Read More

ชักแม่น้ำทั้งห้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง พูดจาหว่านล้อมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชักแม่น้ำ ...

Read More

ชักใย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักใย หมายถึง บงการอยู่เบื้องหลัง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชักใย เช่น คดีลอบสังหารผู้ใหญ่บ้าน ผมว่ ...

Read More

ชักหน้าไม่ถึงหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชักหน้าไม่ถึงหลัง เช่น ...

Read More

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน หมายถึง ชั่วบ้างดีบ้างสลับกันไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน เช ...

Read More

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึง ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชั ...

Read More

ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ หมายถึง ไม่มีทางเป็นไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ เช่น น้ำหน้ ...

Read More

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วจะได้ผลออกมาดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้ ...

Read More