ชกใต้เข็มขัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชกใต้เข็มขัด หมายถึง ทำผิดกติกามารยาท ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชกใต้เข็มขัด เช่น นี่ถ้าฝ่ายนั้นไม่ ...

Read More

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน หมายถึง ชั่วบ้างดีบ้างสลับกันไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน เช ...

Read More

ชนตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชนตอ หมายถึง เจอปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชนตอ เช่น ตอนแรกโครงการของเราก็ไป ...

Read More

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึง ปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่เอาเป็นธุระด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชั ...

Read More

ชนักติดหลัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชนักติดหลัง หมายถึง มีความผิดหรือความชั่วติดตัวอยู่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชนักติดหลัง เช่น ตอนน ...

Read More

ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ หมายถึง ไม่มีทางเป็นไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ เช่น น้ำหน้ ...

Read More

ชมนกชมไม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ชมนกชมไม้ หมายถึง เอ้อระเหยลอยชายไม่เร่งรีบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ชมนกชมไม้ เช่น ก็มัวแต่ ชมนกช ...

Read More

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วจะได้ผลออกมาดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้ ...

Read More

ช้อนเงินช้อนทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้อนเงินช้อนทอง หมายถึง รวยมาตั้งแต่เกิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้อนเงินช้อนทอง เช่น ถ้าไม่ใช่พว ...

Read More

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ หมายถึง ค่อย ๆ ทำ ย่อมดีกว่าทำอย่างเร่งรีบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ช้าเป็นกา ...

Read More