ซังกะตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซังกะตาย หมายถึง ฝืนใจทำ จำใจทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซังกะตาย เช่น ตอนใช้ให้ทำงานนี่ทำเป็น ซัง ...

Read More

ซนอย่างกับลิง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซนอย่างกับลิง หมายถึง ซนไม่หยุด ไม่อยู่นิ่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซนอย่างกับลิง เช่น ลูกฉันเห็น ...

Read More

ซบอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซบอก หมายถึง เข้ามาสวามิภักดิ์, เข้าไปพึ่งพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซบอก เช่น เป็นธรรมดาที่ ...

Read More

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย หมายถึง ขี้อายมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ่อนหน้าเป็นนางอาย เช่น พาออกมานอกบ้ ...

Read More

ซ้อม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้อม หมายถึง ทำร้ายร่างกายผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้อม เช่น เห็นว่าเขาไปปีน ...

Read More

เซี่ยน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เซี่ยน หมายถึง อยากมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เซี่ยน เช่น ตอนที่เลิกบุหรี่ใหม่ ๆ พอเห็นใครสูบที ...

Read More

ซับน้ำตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซับน้ำตา หมายถึง ช่วยให้หายเศร้าใจ ปลอบใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซับน้ำตา เช่น อย่าคิดว่าไม่มีใค ...

Read More

ซ้าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้าย หมายถึง หัวรุนแรง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้าย เช่น เมื่อก่อนเขาก็อยู่กับกลุ่มนักการเมืองฝ่า ...

Read More

ซ้ายหันขวาหัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้ายหันขวาหัน หมายถึง ทำตัวอยู่ในคำสั่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้ายหันขวาหัน เช่น ถึงมันจะคิดอะไ ...

Read More

ซาวเสียง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซาวเสียง หมายถึง ลองฟังเสียงหรือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซาวเสียง เช่น จะ ...

Read More