ซนอย่างกับลิง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซนอย่างกับลิง หมายถึง ซนไม่หยุด ไม่อยู่นิ่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซนอย่างกับลิง เช่น ลูกฉันเห็น ...

Read More

ซบอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซบอก หมายถึง เข้ามาสวามิภักดิ์, เข้าไปพึ่งพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซบอก เช่น เป็นธรรมดาที่ ...

Read More

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ่อนหน้าเป็นนางอาย หมายถึง ขี้อายมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ่อนหน้าเป็นนางอาย เช่น พาออกมานอกบ้ ...

Read More

ซ้อม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซ้อม หมายถึง ทำร้ายร่างกายผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซ้อม เช่น เห็นว่าเขาไปปีน ...

Read More

ซังกะตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซังกะตาย หมายถึง ฝืนใจทำ จำใจทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซังกะตาย เช่น ตอนใช้ให้ทำงานนี่ทำเป็น ซัง ...

Read More

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง ความซื่อสัตย์ทำให้คนเชื่อใจ มีคนนับถือ ไม่มีวันอดตาย มีคนคอยช่วยเห ...

Read More

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึง ทำเป็นซื่อ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื่อเหมือนแมวนอนหวด เช่น ระวังไว้ใ ...

Read More

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ หมายถึง ทำอะไรไม่ดูกาลเทศะย่อมได้รับความเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว หมายถึง ทำอะไรไม่ดูกาลเทศะย่อมได้รับความเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

ซื้อง่ายขายคล่อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อง่ายขายคล่อง หมายถึง ทำการธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อง่ายขายคล่อง เ ...

Read More