ซี้ซั้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซี้ซั้ว หมายถึง พูดหรือทำอะไรส่ง ๆ ไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซี้ซั้ว เช่น จะพูดอะไรก็ให้มันมีหลั ...

Read More

ซีด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซีด หมายถึง อาการตกใจจนหน้าถอดสี ไม่สบาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซีด เช่น ช่วงนี้ดูแก ซีด ไปนะ ฉั ...

Read More

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน หมายถึง ความซื่อสัตย์ทำให้คนเชื่อใจ มีคนนับถือ ไม่มีวันอดตาย มีคนคอยช่วยเห ...

Read More

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึง ทำเป็นซื่อ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื่อเหมือนแมวนอนหวด เช่น ระวังไว้ใ ...

Read More

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ หมายถึง ทำอะไรไม่ดูกาลเทศะย่อมได้รับความเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว หมายถึง ทำอะไรไม่ดูกาลเทศะย่อมได้รับความเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

ซื้อง่ายขายคล่อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อง่ายขายคล่อง หมายถึง ทำการธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อง่ายขายคล่อง เ ...

Read More

ซื้อผ้าดูเนื้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อผ้าดูเนื้อ หมายถึง จะตัดสินใจสิ่งใดควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อผ้าดูเนื้อ ...

Read More

ซื้อหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซื้อหน้า หมายถึง มีหน้า เอาความดีความชอบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซื้อหน้า เช่น ก็เพราะพวกเขารู้อย ...

Read More

ซุกปีก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ซุกปีก หมายถึง หลบเข้าไปอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีอิทธิพล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ซุกปีก เช่น ไม่ว ...

Read More