เฒ่าหัวงู แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฒ่าหัวงู หมายถึง คนแก่ที่ชอบทำเจ้าชู้ใส่เด็กสาว ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฒ่าหัวงู เช่น ไปฝึกง ...

Read More

เฒ่าทารก แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฒ่าทารก หมายถึง คนแก่ที่ทำตัวเป็นเด็ก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฒ่าทารก เช่น อายุแกก็มากแล้วยังจะ ...

Read More

เฒ่าไม่เจียมสังขาร แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฒ่าไม่เจียมสังขาร หมายถึง คนแก่ที่ชอบทำตัวเป็นวัยรุ่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฒ่าไม่เจียมสังขาร ...

Read More

เฒ่าสารพัดพิษ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฒ่าสารพัดพิษ หมายถึง คนแก่ที่รอบรู้และมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฒ่าสารพัดพิ ...

Read More