ตกนรกทั้งเป็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกนรกทั้งเป็น หมายถึง ได้รับความลำบากแสนสาหัส ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกนรกทั้งเป็น เช่น คนที่อยู ...

Read More

ต้นรักดอกโศก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นรักดอกโศก หมายถึง แรกรักกันดี แต่พอเวลาผ่านไปกลับมีแต่ความขมขื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นรัก ...

Read More

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หมายถึง แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็ไม่ได้รับอันตรายนั้น ตัวอย่างของการใช ...

Read More

ต้นร้ายปลายดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นร้ายปลายดี หมายถึง คนที่ทำตัวไม่ดีในตอนแรก แต่สามารถปรับปรุงตัวให้ดีได้ในภายหลัง ตัวอย่างของการใช ...

Read More

ตกปากตกคำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกปากตกคำ หมายถึง ตกลง, รับรอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกปากตกคำ เช่น นายไป ตกปากตกคำ กับลูกค้าว่ ...

Read More

ต้นวายปลายดก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ต้นวายปลายดก หมายถึง ตอนต้นไม่ดี ไปดีเอาตอนปลาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ต้นวายปลายดก เช่น ธุรกิจข ...

Read More

ตกเป็นเบี้ยล่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกเป็นเบี้ยล่าง หมายถึง ตกเป็นรองเขา, เสียเปรียบเขา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกเป็นเบี้ยล่าง เช่น ...

Read More

ตบตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตบตา หมายถึง ฉ้อโกง, หลอกลวงด้วยวิธีปลอมให้ดูผิดเห็นผิด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตบตา เช่น เธอไม่ต ...

Read More

ตกฟาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตกฟาก หมายถึง เวลาที่คลอด, ลักษณะการเถียงที่ไม่หยุดปาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตกฟาก เช่น เวลาดูห ...

Read More

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง หมายถึง ทำอยู่ฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ตบมือข้างเดียวไม ...

Read More