ถ่มน้ำลายรดฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง ดูหมิ่นหรือคิดร้ายกับผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปหรือมีฐานะสูงกว่าตน อนาคตอั ...

Read More

ถ่านไฟเก่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถ่านไฟเก่า หมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมตกลงปลงใจกันง่ายขึ้น ตัว ...

Read More

ถ่มน้ำลายแล้วกลับกลืน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถ่มน้ำลายแล้วกลืนกลับ หมายถึง พูดแล้วคืนคำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถ่มน้ำลายแล้วกลืนกลับ เช่น ไหน ...

Read More

ถี่ลอดตาช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง ประหยัดในสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ไม่ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด ตัวอย ...

Read More

ถลุง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถลุง หมายถึง เตะต่อยอย่างไม่ปราณีปราศรัย, ผลาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถลุง เช่น ก็รู้อยู่นะว่าบ้ ...

Read More

ถีบหัวส่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถีบหัวส่ง หมายถึง ตัดเยื่อใย, ไม่ไยดี, ไม่เอาเป็นธุระด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถีบหัวส่ง เช่น ...

Read More

ถวายพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถวายพระ หมายถึง ยอมได้เพื่อเห็นแก่พระ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถวายพระ เช่น ฉันขอล่ะวัวตัวนี้เพิ่ง ...

Read More

ถึงฆาต แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถึงฆาต หมายถึง ถึงที่ตาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถึงฆาต เช่น คนเรานะถ้าลองได้ ถึงฆาต แล้ว ต่อให้ ...

Read More

ถวายหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถวายหัว หมายถึง ทำจนสุดความสามารถโดยเอาชีวิตเป็นประกันหรือเดิมพัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถวายหัว ...

Read More

ถึงใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ถึงใจ หมายถึง สมใจ, สะใจ, หนำใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ถึงใจ เช่น ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้มัน ถึงใจ ...

Read More