บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึง สถานที่ที่เคยอาศัยอยู่มาก่อน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเคยอยู่ อู่ ...

Read More

บทบาทมาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บทบาทมาก หมายถึง มีท่าทางมาก, ยืดยาดเพราะพิธีรีตองมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บทบาทมาก เช่น กว่าจ ...

Read More

บ่อนแตก แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ่อนแตก หมายถึง ก่อเรื่องทำให้คนที่มาชุมนุมกันต้องเลิกไปกลางคัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ่อนแตก เช ...

Read More

บ้านแตกสาแหรกขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึง เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนในบ้านต้องพลัดพรากแยกจากกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

บนข้าวผีตีข้าวพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

บนข้าวผีตีข้าวพระ หมายถึง ร้องขอให้ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเหลือ โดยจะแก้บนเมื่อได้ดั ...

Read More

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น หมายถึง รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระทั่งจนหมางใจกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

บ้านนอกคอกนา แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านนอกคอกนา หมายถึง คำที่คนเมืองหลวงใช้เรียกคนบ้านนอก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านนอกคอกนา เช่น ...

Read More

บนบานศาลกล่าว แปลว่าอะไร หมายถึง…

บนบานศาลกล่าว หมายถึง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนต้องการ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บนบ ...

Read More

บ้าน้ำลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้าน้ำลาย หมายถึง พูดมากพูดเพ้อเจ้อ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้าน้ำลาย เช่น เวลาประชุมนะอย่าได้เปิ ...

Read More

บ้านเมืองมีขื่อมีแป แปลว่าอะไร หมายถึง…

บ้านเมืองมีขื่อมีแป หมายถึง บ้านเมืองมีกฎหมายคุ้มครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย บ้านเมืองมีขื่อมีแป ...

Read More