ผิดเป็นครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดเป็นครู หมายถึง เอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนสอนตัวเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดเป็นครู เช่น ไ ...

Read More

ผิดฝาผิดตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดฝาผิดตัว หมายถึง ไม่ถูกคู่กัน, ไม่ใช่ของคู่กัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดฝาผิดตัว เช่น การแต่ ...

Read More

ผิดพ้องหมองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดพ้องหมองใจ หมายถึง มีเรื่องผิดใจกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดพ้องหมองใจ เช่น เราก็คบหากันมาน ...

Read More

ผิดหูผิดตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดหูผิดตา หมายถึง ดูแปลกตาไปจากเดิม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดหูผิดตา เช่น ไม่คิดเลยว่ายัยเด็กเ ...

Read More

ผัดวันประกันพรุ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผัดวันประกัน ...

Read More

ผินหลังให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผินหลังให้ หมายถึง ไม่สนใจไยดี, เลิกคบหากัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผินหลังให้ เช่น ในเวลาที่บ้าน ...

Read More

ผัวหาบเมียคอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผัวหาบเมียคอน หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งสามีภรรยา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผัวหาบเมียคอน เช่น กว ...

Read More

ผิวบาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิวบาง หมายถึง ผิวบอบบาง ...

Read More

ผ่าเหล่าผ่ากอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ่าเหล่าผ่ากอ หมายถึง ผิดแผกจากพวกเดียวกัน, ต่างจากคนอื่นในครอบครัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ่าเหล ...

Read More

ผีเข้าผีออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีเข้าผีออก หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, อารมณ์ไม่คงที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีเข้าผีออก เช่น เ ...

Read More