ผินหลังให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผินหลังให้ หมายถึง ไม่สนใจไยดี, เลิกคบหากัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผินหลังให้ เช่น ในเวลาที่บ้าน ...

Read More

ผิวบาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิวบาง หมายถึง ผิวบอบบาง ...

Read More

ผีเข้าผีออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีเข้าผีออก หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, อารมณ์ไม่คงที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีเข้าผีออก เช่น เ ...

Read More

ผีซ้ำด้ำพลอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง ถูกซ้ำเติมขณะที่กำลังมีเรื่องทุกข์ร้อน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีซ้ำด้ำพลอย เ ...

Read More

ผีถึงป่าช้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีถึงป่าช้า หมายถึง ต้องยอมทำด้วยความจำใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีถึงป่าช้า เช่น ก็มีคำสั่งลงมา ...

Read More

ผัดวันประกันพรุ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผัดวันประกัน ...

Read More

ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย หมายถึง คนในรู้เห็นเป็นใจช่วยให้คนนอกเข้ามาทำความเดือดร้อน ตัวอย่างของการใช้ ...

Read More

ผัวหาบเมียคอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผัวหาบเมียคอน หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งสามีภรรยา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผัวหาบเมียคอน เช่น กว ...

Read More

ผ่าเหล่าผ่ากอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ่าเหล่าผ่ากอ หมายถึง ผิดแผกจากพวกเดียวกัน, ต่างจากคนอื่นในครอบครัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ่าเหล ...

Read More

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง หมายถึง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ้าขี้ริ้วห่อทอง เช่น เ ...

Read More