เฟี้ยว แปลว่าอะไร หมายถึง…

เฟี้ยว หมายถึง ทำอะไรเป็นที่สะดุดตา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เฟี้ยว เช่น นายนี่ไปไหนมาไหนอย่างเฟี้ ...

Read More

ไฟเขียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟเขียว หมายถึง อนุญาต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟเขียว เช่น ท่านประธานไฟเขียวให้พวกเราเริ่มโครงกา ...

Read More

ฟ้าหลังฝน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าหลังฝน หมายถึง ความสดใสที่อยู่รออยู่หลังจากผ่านอุปสรรคไปได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าหลังฝน เ ...

Read More

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ หมายถึง พูดรื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ ให้กระเทือนใจของอีกฝ่าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟื ...

Read More

ฟ้าสางเดือนดับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสางเดือนดับ หมายถึง หมดอำนาจลงเมื่อมีผู้มีอำนาจเหนือกว่าขึ้นมาแทนที่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้ ...

Read More

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ...

Read More

ไฟไหม้ฟาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟไหม้ฟาง หมายถึง ทำอะไรชั่วครั้งชั่วคราว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟไหม้ฟาง เช่น ถ้าจะทำอะไรพวกคุ ...

Read More

ไฟจุกตูด ไฟลนก้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟจุกตูด, ไฟลนก้น หมายถึง จวนตัว,จวนเจียน, มีงานเร่งด่วนต้องรีบทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟจุกตู ...

Read More

ไฟสุมขอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไฟสุมขอน หมายถึง มีความทุกข์ร้อนอยู่ในใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไฟสุมขอน เช่น ฉันมีปัญหามากมายที ...

Read More

ฟิวส์ขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฟิวส์ขาด หมายถึง โกรธจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฟิวส์ขาด เช่น พอเขาฟิวส์ข ...

Read More