มือใหม่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือใหม่ หมายถึง ยังไม่ชำนาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือใหม่ เช่น เขายังมือใหม่อยู่ยังไงก็ช่วยดูแล ...

Read More

มืออ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มืออ่อน หมายถึง มีความอ่อนน้อม, มีความสามารถน้อย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มืออ่อน เช่น เพราะเขาเป็ ...

Read More

มุ่งร้ายหมายขวัญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มุ่งร้ายหมายขวัญ หมายถึง คิดปองร้าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มุ่งร้ายหมายขวัญ เช่น ที่เขาเสนอให้นา ...

Read More

มุ้งสายบัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

มุ้งสายบัว หมายถึง ห้องขังผู้ต้องหา, คุก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มุ้งสายบัว เช่น เพราะไม่มีใครไปป ...

Read More

เมาตัวลืมตาย เมากายลืมแก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

เมาตัวลืมตาย เมากายลืมแก่ หมายถึง หลงมัวเมาในลาภยศจะทำให้ลืมนึกถึงความตาย และถ้ามัวเมาในความสวยความง ...

Read More

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ หมายถึง รู้ว่าอันตรายยังเข้าไปหา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ ...

Read More

ไม่มีปี่มีขลุ่ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่มีปี่มีขลุ่ย หมายถึง ไม่มีเค้า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่มีปี่มีขลุ่ย เช่น อยู่ ๆ พวกเขาก็ต่อ ...

Read More

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น หมายถึง เวลาร่ำรวยมักจะมีคนห้อมล้อม ยามยากจนคนพากันหนีหาย ตัวอย่า ...

Read More

แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน หมายถึง พวกเดียวกันไม่ว่าหรือทำร้ายกันเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แมลงวันไม่ต ...

Read More

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ หมายถึง ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ เช่ ...

Read More