มือใหม่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มือใหม่ หมายถึง ยังไม่ชำนาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มือใหม่ เช่น เขายังมือใหม่อยู่ยังไงก็ช่วยดูแล ...

Read More

มืออ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

มืออ่อน หมายถึง มีความอ่อนน้อม, มีความสามารถน้อย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มืออ่อน เช่น เพราะเขาเป็ ...

Read More

มุ่งร้ายหมายขวัญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

มุ่งร้ายหมายขวัญ หมายถึง คิดปองร้าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มุ่งร้ายหมายขวัญ เช่น ที่เขาเสนอให้นา ...

Read More

มุ้งสายบัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

มุ้งสายบัว หมายถึง ห้องขังผู้ต้องหา, คุก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย มุ้งสายบัว เช่น เพราะไม่มีใครไปป ...

Read More

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น หมายถึง เวลาร่ำรวยมักจะมีคนห้อมล้อม ยามยากจนคนพากันหนีหาย ตัวอย่า ...

Read More

ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่เต็มเต็ง, ไม่เต็มบาท หมายถึง บ้า ๆ บอ ๆ, สติไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่เต็มเต็ง, ไม่ ...

Read More

แม่กระชังก้นรั่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

แม่กระชังก้นรั่ว หมายถึง ผู้หญิงที่เก็บเงินไม่อยู่ ใช้เงินเก่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แม่กระชังก้ ...

Read More

ไม่ทันก้นหม้อดำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่ทันก้นหม้อดำ หมายถึง แต่งงานไม่นานก็เลิกกันไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่ทันก้นหม้อดำ เช่น ดาร ...

Read More

แม่กระชังหน้าใหญ่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

แม่กระชังหน้าใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ชอบออกตัวเป็นหัวเรือใหญ่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แม่กระชังหน้าใหญ่ ...

Read More

ไม่พูดพร่ำทำเพลง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไม่พูดพร่ำทำเพลง หมายถึง ไม่รอให้ชักช้า, ลงมือทำทันที ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไม่พูดพร่ำทำเพลง เช่ ...

Read More