ยกครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

  ยกครู หมายถึง การบูชาครู,ไหว้ครู, พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของครู ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกครู เช่น ...

Read More

ยศช้างขุนนางพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยศช้างขุนนางพระ หมายถึง ยศที่ไม่สำคัญ ไม่จริงจังและไม่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใครได้ ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More

ยกเค้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกเค้า หมายถึง ถูกลักทรัพย์ไปจนหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกเค้า เช่น ขนาดบ้านพักผู้การยังโดนยกเ ...

Read More

ย้อมแมวขาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ย้อมแมวขาย หมายถึง นำสิ่งที่ไม่ดีมาตกแต่งให้ดูดีแล้วหลอกขาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ย้อมแมวขาย เช่ ...

Read More

ยกตนข่มท่าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกตนข่มท่าน หมายถึง พูดทับถมผู้อื่นให้เห็นว่าตนเองเหนือกว่า ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกตนข่มท่าน เช ...

Read More

ยักกระสาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยักกระสาย หมายถึง เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยักกระสาย เช่น พอจนแต้มเข้าเขาก ...

Read More

ยกตัวเหนือลม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกตัวเหนือลม หมายถึง พูดยกตนว่าดีกว่าผู้อื่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกตัวเหนือลม เช่น พอเห็นคนอื ...

Read More

ยักษ์ปักหลั่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยักษ์ปักหลั่น หมายถึง รูปร่างใหญ่โต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยักษ์ปักหลั่น เช่น เพราะเขาเพาะกายรูป ...

Read More

ยกธงขาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกธงขาว หมายถึง ยอมแพ้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกธงขาว เช่น ในศึกสงครามหากเห็นฝ่ายตรงข้ามยกธงขาวก ...

Read More

ยกนิ้วให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ยกนิ้วให้ หมายถึง ยอมรับว่ายอดเยี่ยม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ยกนิ้วให้ เช่น เรื่องการลงทุนผมยกนิ้ ...

Read More