รกคนดีกว่ารกหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนมากก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ดีกว่ามีแต่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้, มีคนม ...

Read More

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้มักมีภรรยามาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รถไฟ เรือเมล์ ...

Read More

ร่มโพธิ์ร่มไทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ...

Read More

ร่มไม้ชายคา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มไม้ชายคา หมายถึง ที่พึงพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มไม้ชายคา เช่น บ้านเพิ่งถูกไฟไหม้ ตอน ...

Read More

รีดเลือดกับปู แปลว่าอะไร หมายถึง…

รีดเลือดกับปู หมายถึง รีดไถกับคนที่ไม่มีจะให้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รีดเลือดกับปู เช่น สำหรับนั ...

Read More

ร้อนวิชา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อนวิชา หมายถึง อยากอวดวิชาความรู้ที่ตนเองร่ำเรียนมา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อนวิชา เช่น สงสัย ...

Read More

รีดนาทาเร้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

รีดนาทาเร้น หมายถึง ขูดรีดทรัพย์สินจนแทบหมดเนื้อหมดตัว, เคี่ยวเข็ญให้ทำสิ่งที่เกินกำลังความสามารถ ตั ...

Read More

ร้อนอาสน์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อนอาสน์ หมายถึง มีเหตุหรือเรื่องเดือดร้อนทำให้อยู่เฉยไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อนอาสน์ เช ...

Read More

รู้งู ๆ ปลา ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รู้งู ๆ ปลา ๆ หมายถึง รู้ไม่จริง รู้แต่ไม่ชำนาญ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รู้งู ๆ ปลา ๆ  เช่น ความร ...

Read More

ร้อยเล่มเกวียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร้อยเล่มเกวียน หมายถึง มีมากมาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร้อยเล่มเกวียน เช่น มายาของหล่อนมีเป็นร้อ ...

Read More