รกคนดีกว่ารกหญ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

รกคนดีกว่ารกหญ้า หมายถึง มีคนมากก็ยังพอใช้ประโยชน์ได้บ้าง ดีกว่ามีแต่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้, มีคนม ...

Read More

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้มักมีภรรยามาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รถไฟ เรือเมล์ ...

Read More

ร่มโพธิ์ร่มไทร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มโพธิ์ร่มไทร หมายถึง ผู้ที่ให้ความคุ้มครองและความอบอุ่นใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ...

Read More

ร่มไม้ชายคา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ร่มไม้ชายคา หมายถึง ที่พึงพาอาศัย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร่มไม้ชายคา เช่น บ้านเพิ่งถูกไฟไหม้ ตอน ...

Read More

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา แปลว่าอะไร หมายถึง…

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา หมายถึง ใฝ่ดีย่อมมีความเจริญ ใฝ่ชั่วชีวิตย่อมลำบาก ตัวอย่างของการใช้สำนวน ...

Read More

รักพี่เสียดายน้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

รักพี่เสียดายน้อง หมายถึง ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอันไหนดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย รักพี่เสียดายน้ ...

Read More

รักเมียเสียญาติ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รักเมียเสียญาติ หมายถึง รักเมียมากเกินไป เมื่อเข้าข้างเมียญาติพี่น้องของตัวเองก็จะไม่พอใจ ตัวอย่างขอ ...

Read More

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ หมายถึง ถ้าอยากจะรักกันนาน ๆ ให้รู้จักให้อภัยกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไ ...

Read More

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี แปลว่าอะไร หมายถึง…

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี หมายถึง อบรมสั่งสอนลูกให้ถูกวิธีอย่าเอาแต่ตามใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ร ...

Read More

ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ หมายถึง คนที่มีอำนาจหรืออิทธิพลพอ ๆ กันอยู่รวมกันไม่ได้ ตัวอย่างข ...

Read More