ฤกษ์งามยามดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤกษ์งามยามดี หมายถึง ระยะเวลาที่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฤกษ์งามยามดี เช่น ถ ...

Read More

ฤกษ์พานาที แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤกษ์พานาที หมายถึง ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฤกษ์พานาที เช่น จะเดินทางไกลก็ดูฤก ...

Read More

ฤาษีเลี้ยงลิง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฤาษีเลี้ยงลิง หมายถึง ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กซุกซนหรือปกครองหมู่คนที่ไม่มีระเบียบ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไ ...

Read More