ลงกระไดสามขั้นไม่มีความสุข แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงกระไดสามขั้นไม่มีความสุข หมายถึง การออกจากบ้านไปอยู่ในที่อื่นย่อมไม่มีความสุขเท่าอยู่บ้านตนเอง ตัว ...

Read More

ลงขัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงขัน หมายถึง ช่วยกันออกเงินเพื่อการใดการหนึ่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงขัน เช่น พวกเราลงขันซื้อ ...

Read More

ลงแขก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงแขก หมายถึง ขอแรงให้คนมาช่วยกันทำงาน, ชายหลายคนร่วมกันข่มขืนชำเราหญิง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลง ...

Read More

ลงคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงคอ หมายถึง การกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือขัดต่อคุณธรรมโดยไม่ตะขิดตะขวง, มีแก่ใจทำจนได้ ตัวอย่างของการใช ...

Read More

ลงนิ้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงนิ้ว หมายถึง เข้าเป็นพวกเดียวกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงนิ้ว เช่น เมื่อก่อนเขาทั้งสองก็ไม่ถู ...

Read More

ลงโบสถ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงโบสถ์ หมายถึง เข้ากันได้ (มักใช้ในทางปฏิเสธ) ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงโบสถ์ เช่น แม่กับพี่สะใภ ...

Read More

ลงเรือแป๊ะตามใจแป๊ะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงเรือแป๊ะตามใจแป๊ะ หมายถึง อยู่อาศัยร่วมกับใครก็ต้องเกรงใจ ทำตามใจเขา ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงเ ...

Read More

ลงเรือลำเดียวกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง ทำงานร่วมกัน, รับผลกระทบร่วมกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงเรือลำเดียวกัน ...

Read More

ลบเหลี่ยม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลบเหลี่ยม หมายถึง ทำให้ความน่าเคารพนับถือของอีกฝ่ายลดน้อยลง, ทำให้เสียหน้าต่อธารกำนัล ตัวอย่างของการ ...

Read More

ล้วงคองูเห่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ล้วงคองูเห่า หมายถึง บังอาจลักขโมยทรัพย์สินจากผู้เกรงขามหรือมีอิทธิพล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ล้วง ...

Read More