แล่เนื้อเอาเกลือทา แปลว่าอะไร หมายถึง…

แล่เนื้อเอาเกลือทา หมายถึง ระบายความแค้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย แล่เนื้อเอาเกลือทา เช่น ยิ่งโกรธ ...

Read More

โลภมากลาภหาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

โลภมากลาภหาย หมายถึง ยิ่งอยากได้มากสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โลภมากลาภหาย เช่ ...

Read More

โลภโมโทสัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

โลภโมโทสัน หมายถึง อยากได้มาก ๆ,  โลภมาก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย โลภโมโทสัน เช่น ทีเธอฆ่าสามีก็เพ ...

Read More

ไล่ที่ทำวัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไล่ที่ทำวัง หมายถึง บังคับให้คนย้ายอื่นออกไปเพื่อที่ตนเองจะเข้าอยู่แทน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไล่ ...

Read More

ไล่เบี้ย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไล่เบี้ย หมายถึง ไล่เลียงหาคนทำผิดตั้งแต่หัวแถวจนถึงปลายแถว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไล่เบี้ย เช่น ...

Read More

ไล่ลูกฆ้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไล่ลูกฆ้อง หมายถึง ดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษเรียงตัวตั้งแต่หัวแถวจนถึงปลายแถว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More