ลอยนวล แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยนวล หมายถึง ตามสบาย, ไม่มีผู้ขัดขวางจับกุม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยนวล เช่น ผู้ร้ายหนีไปอย่ ...

Read More

ลอยแพ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยแพ หมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, ถูกทิ้ง, ถูกขับไล่ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอย ...

Read More

ลอยลำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยลำ หมายถึง เด็ดขาด, แน่นอน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยลำ เช่น เขาเป็นคนเดียวที่ลอยลำเข้ารอบชิง ...

Read More

ลอยหน้าลอยตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยหน้าลอยตา หมายถึง ทำหน้าเชิดไปมา, แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยหน้าลอยตา ...

Read More

ลบคม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลบคม หมายถึง ดูถูกดูหมิ่น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลบคม เช่น ครูปกครองถูกนักเรียนลบคมโดยการสูบบุหร ...

Read More

ลบเหลี่ยม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลบเหลี่ยม หมายถึง ทำให้ความน่าเคารพนับถือของอีกฝ่ายลดน้อยลง, ทำให้เสียหน้าต่อธารกำนัล ตัวอย่างของการ ...

Read More

ลมดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลมดี หมายถึง อารมณ์ดี ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลมดี เช่น ปล่อยมุกตลกไม่หยุดแบบนี้แสดงว่าลมดีล่ะซิท ...

Read More

ลมปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลมปาก หมายถึง คำพูด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลมปาก เช่น อย่าไปหลงลมปากใครง่าย ๆ ฟังอะไรต้องใช้สติเ ...

Read More

ลงโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลงโรง หมายถึง เริ่มการแสดง, เริ่มอยู่กินด้วยกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลงโรง เช่น ละครเวทีเพิ่งจ ...

Read More

ลมเพลมพัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลมเพลมพัด หมายถึง อาการเจ็บป่วยที่ไม่รู้สาเหตุ เข้าใจว่าถูกกระทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลมเพลมพัด ...

Read More