วัดถนน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดถนน หมายถึง หกล้มไถลไปกับพื้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัดถนน เช่น ไปวัดถนนที่ไหนมาถึงได้ถลอกปอ ...

Read More

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า หมายถึง พยายามเทียบกับผู้ที่เหนือกว่าตนว่าพอสู้ได้หรือไม่ ตัวอย่างของการใช้สำน ...

Read More

ไว้ลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ลาย หมายถึง แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถฝากไว้ให้จดจำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ลาย เช่น ชาต ...

Read More

วางโต แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางโต หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางโต เช่น ไอ้แม็กซ์เดี๋ย ...

Read More

วัวพันหลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวพันหลัก หมายถึง วกกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวพันหลัก เช่น ...

Read More

ไว้ยศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ยศ หมายถึง วางตัวให้สมเกียรติสมฐานะ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ยศ เช่น บางครั้งถ้าเราไว้ยศมากเ ...

Read More

วางก้าม แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางก้าม หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางก้าม เช่น เพราะเขาเท ...

Read More

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง อย่าฝืนใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

ไว้เนื้อเชื่อใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง ไว้วางใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น เพราะว่าฉันไว้เนื้อ ...

Read More

ว่าสาดเสียเทเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าสาดเสียเทเสีย หมายถึง พูดต่อว่าอย่างรุนแรง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าสาดเสียเทเสีย เช่น เมื่อ ...

Read More