วัดถนน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดถนน หมายถึง หกล้มไถลไปกับพื้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัดถนน เช่น ไปวัดถนนที่ไหนมาถึงได้ถลอกปอ ...

Read More

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดรอยตีน, วัดรอยเท้า หมายถึง พยายามเทียบกับผู้ที่เหนือกว่าตนว่าพอสู้ได้หรือไม่ ตัวอย่างของการใช้สำน ...

Read More

ว่านอนสอนง่าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่านอนสอนง่าย หมายถึง สั่งสอนอะไรก็เชื่อฟัง อยู่ในโอวาท ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่านอนสอนง่าย เช่น ...

Read More

ไว้ลาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ลาย หมายถึง แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถฝากไว้ให้จดจำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ลาย เช่น ชาต ...

Read More

วัวพันหลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวพันหลัก หมายถึง วกกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวพันหลัก เช่น ...

Read More

ว่ายน้ำหาจระเข้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่ายน้ำหาจระเข้ หมายถึง รู้ว่าอันตรายก็ยังเข้าไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่ายน้ำหาจระเข้ เช่น คิด ...

Read More

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง หมายถึง ว่ากล่าวให้ผู้อื่นแต่ตนเองหรือคนใกล้ตัวกลับเป็นเสียเอง ตัวอย่างของการ ...

Read More

ไว้ยศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ยศ หมายถึง วางตัวให้สมเกียรติสมฐานะ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ยศ เช่น บางครั้งถ้าเราไว้ยศมากเ ...

Read More

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง อย่าฝืนใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

วาจาเหมือนงาช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

วาจาเหมือนงาช้าง หมายถึง คำพูดที่พูดไปแล้วย่อมเอากลับคืนมาไม่ได้ พูดแล้วไม่กลับคำ ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More