ว่าวขาดลมลอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าวขาดลมลอย หมายถึง หลุดลอยไปไม่มีวันได้คืน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าวขาดลมลอย เช่น กระเป๋าเงิ ...

Read More

ว่ายน้ำหาจระเข้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่ายน้ำหาจระเข้ หมายถึง รู้ว่าอันตรายก็ยังเข้าไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่ายน้ำหาจระเข้ เช่น คิด ...

Read More

วันโกนไม่ละวันพระไม่เว้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น หมายถึง ทำบาปทำชั่วได้ทุกวัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วันโกนไม่ละ วันพระไ ...

Read More

วาจาเหมือนงาช้าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

วาจาเหมือนงาช้าง หมายถึง คำพูดที่พูดไปแล้วย่อมเอากลับคืนมาไม่ได้ พูดแล้วไม่กลับคำ ตัวอย่างของการใช้ส ...

Read More

วันพระไม่มีหนเดียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

วันพระไม่มีหนเดียว หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วันพระไม่มีหนเดียว เช่น ว ...

Read More

วางอำนาจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางอำนาจ หมายถึง แสดงอำนาจของตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าตน ตัวอย่างของการใช้สำน ...

Read More

วัวแก่กินหญ้าอ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวแก่กินหญ้าอ่อน หมายถึง คนที่มีคู่ครองที่อายุน้อยกว่ามาก, ชายสูงวัยมีภรรยารุ่นลูก ตัวอย่างของการใช ...

Read More

วางมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางมือ หมายถึง เลิกสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางมือ เช่น อีกหน่อยพอเกษียณเขา ...

Read More

วัวเคยขาม้าเคยขี่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวเคยขาม้าเคยขี่ หมายถึง คนที่เคยเป็นสามีภรรยากันย่อมมีความคุ้นเคย เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี ตัวอย ...

Read More

วางมาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางมาด หมายถึง แสดงท่าทีให้ดูมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอำนาจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางมาด เช่น ไปในท ...

Read More