วัวหายล้อมคอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อเกิดเรื่องเกิดปัญหาแล้วค่อยคิดหาทางป้องกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวห ...

Read More

ไวเป็นปรอท แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไวเป็นปรอท หมายถึง ไวมากจนตามไม่ทัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไวเป็นปรอท เช่น เชิงดาบของเขาไวเป็นปร ...

Read More

ว่านอนสอนง่าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่านอนสอนง่าย หมายถึง สั่งสอนอะไรก็เชื่อฟัง อยู่ในโอวาท ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่านอนสอนง่าย เช่น ...

Read More

วัวไม่มีหลัก ฟักไม่มีร้าน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวไม่มีหลัก ฟักไม่มีร้าน หมายถึง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวไม่มีหลัก ฟ ...

Read More

เวียนเทียน แปลว่าอะไร หมายถึง…

เวียนเทียน หมายถึง ทำแล้วกลับมาทำอีก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เวียนเทียน เช่น บางคนเห็นแก่ตัวถึงกั ...

Read More

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง หมายถึง ว่ากล่าวให้ผู้อื่นแต่ตนเองหรือคนใกล้ตัวกลับเป็นเสียเอง ตัวอย่างของการ ...

Read More

วัวลืมตีน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวลืมตีน หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว ลืมพื้นเพเดิมของตัวเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวลืมตีน เช ...

Read More

วุ่นเป็นจุลกฐิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วุ่นเป็นจุลกฐิน หมายถึง ทำงานอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อให้เสร็จในเวลาที่จำกัด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

ว่าเป็นฉาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าเป็นฉาก หมายถึง เล่าโดยละเอียดจนผู้ฟังสามารถนึกภาพตามได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าเป็นฉาก เช่ ...

Read More

วิ่งนักมักล้ม ก้มนักมักซวน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วิ่งนักมักล้ม ก้มนักมักซวน หมายถึง ทำอะไรเกินความสามารถของตนหรือเกินพอดี มักไม่เป็นผลดีกับตน ตัวอย่า ...

Read More