ไว้ยศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ยศ หมายถึง วางตัวให้สมเกียรติสมฐานะ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ยศ เช่น บางครั้งถ้าเราไว้ยศมากเ ...

Read More

วางก้าม แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางก้าม หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางก้าม เช่น เพราะเขาเท ...

Read More

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา หมายถึง อย่าฝืนใจผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

ไว้เนื้อเชื่อใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้เนื้อเชื่อใจ หมายถึง ไว้วางใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น เพราะว่าฉันไว้เนื้อ ...

Read More

ว่าสาดเสียเทเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าสาดเสียเทเสีย หมายถึง พูดต่อว่าอย่างรุนแรง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าสาดเสียเทเสีย เช่น เมื่อ ...

Read More

วัวสันหลังขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวสันหลังขาด หมายถึง ผู้ที่ทำอะไรผิดไปแล้วมีอาการส่อพิรุธให้เห็น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวสันหล ...

Read More

ไว้ตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไว้ตัว หมายถึง ถือตัว, สงวนตัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไว้ตัว เช่น แม้จะยากจนลงก็ต้องไว้ตัวอยู่ ...

Read More

ว่าเป็นน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าเป็นน้ำ หมายถึง พูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าเป็นน้ำ เช่น ไม่รู้เขาไปฝ ...

Read More

วัวสันหลังหวะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนที่มีความผิดติดตัวย่อมมีความหวาดระแวง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวสันหลังหว ...

Read More