สารขัณฑ์ คืออะไร แปลว่า หมายถึง…

สารขัณฑ์ (Sarkhan) เป็นชื่อประเทศสมมติในนิยายเรื่องอเมริกันอันตราย (The Ugly American) และ ภาคต่อในช ...

Read More

สร้างวิมานในอากาศ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สร้างวิมานในอากาศ หมายถึง ใฝ่ฝัน, คาดคิดหรือคาดหวังที่จะมีอะไรหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย ตัวอย่างของกา ...

Read More

สวยแต่รูป จูบไม่หอม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สวยแต่รูป จูบไม่หอม หมายถึง งดงามเพียงร่างกาย แต่กริยาท่าทีและจิตใจไม่งดงาม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไท ...

Read More

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หมายถึง ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำ ผู้กระทำย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ ...

Read More

สด ๆ ร้อน ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สด ๆ ร้อน ๆ หมายถึง เพิ่งเกิดขึ้น, เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สด ๆ ร้อน ๆ เช่น งา ...

Read More

สองจิตสองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองจิตสองใจ หมายถึง ลังเล, ตัดสินใจไม่ได้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองจิตสองใจ เช่น นายอย่ามัวแต่ส ...

Read More

สนตะพาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สนตะพาย หมายถึง ถูกบังคับให้ยอมทำตามด้วยความจำใจ ความหลง หรือความโง่เขลาเบาปัญญา (มักใช้ผิดว่า ̶ ...

Read More

สองผม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองผม หมายถึง คนที่มีอายุแล้ว หรือคนที่เริ่มมีผมหงอกบ้างแล้ว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองผม เช่น จ ...

Read More

สมน้ำสมเนื้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมน้ำสมเนื้อ หมายถึง พอเหมาะพอดีกัน, สมกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สมน้ำสมเนื้อ เช่น มวยวันนี้ค่อ ...

Read More

สองฝักสองฝ่าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองฝักสองฝ่าย หมายถึง ทำตัวเข้าด้วยทั้งสองฝ่ายโดยหวังประโยชน์เพื่อตนเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอ ...

Read More