ใส่สาแหรกแขวนไว้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใส่สาแหรกแขวนไว้ หมายถึง เลี้ยงดูอย่างพะเน้าพะนอไม่ต้องทำอะไร, เลี้ยงลูกแบบเอาใจลูกมาก (พะเน้าพะนอ ค ...

Read More

ใส่หน้ากาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใส่หน้ากาก หมายถึง แสร้งทำเป็นดีด้วย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใส่หน้ากาก เช่น ในที่ทำงานฉันนะมีแต่ ...

Read More

ใส่หน้ายักษ์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ใส่หน้ายักษ์ หมายถึง แสดงสีหน้าดุดันเกรี้ยวกราด ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ใส่หน้ายักษ์ เช่น บางทีก็ ...

Read More

ไส้เป็นหนอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไส้เป็นหนอน หมายถึง มีคนฝ่ายตนคิดคดทรยศ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไส้เป็นหนอน เช่น เรื่องนี้รู้กันแ ...

Read More

ไส้แห้ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไส้แห้ง หมายถึง ยากจนไม่มีจะกิน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไส้แห้ง เช่น เมื่อก่อนคนมักมองว่าใครประกอ ...

Read More

ส่งเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งเสีย หมายถึง ให้การอุดหนุน, เกื้อกูล ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งเสีย เช่น ผู้ปกครองมีหน้าที่ส่ ...

Read More

ส่งทุกข์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งทุกข์ หมายถึง ถ่ายหนัก, ถ่ายอุจจาระ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งทุกข์ เช่น เดี๋ยวขอไปส่งทุกข์ก่ ...

Read More

ส่งเดช แปลว่าอะไร หมายถึง…

ส่งเดช หมายถึง ทำอะไรแค่ส่ง ๆ, ลวก ๆ, มักง่าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ส่งเดช เช่น ทำอะไรส่งเดชแบบ ...

Read More

ไส้เป็นน้ำเหลือง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ไส้เป็นน้ำเหลือง หมายถึง อดอยากไม่มีจะกิน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ไส้เป็นน้ำเหลือง เช่น เมื่อก่อน ...

Read More