สองฝักสองฝ่าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองฝักสองฝ่าย หมายถึง ทำตัวเข้าด้วยทั้งสองฝ่ายโดยหวังประโยชน์เพื่อตนเอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอ ...

Read More

สองเพลงตกม้าตาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองเพลงตกม้าตาย หมายถึง แพ้เร็วเกินไป ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองเพลงตกม้าตาย เช่น ตอนซ้อมอย่างดี ...

Read More

สองลิ้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองลิ้น หมายถึง พูดสับปลับ, พูดจากลับกลอก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สองลิ้น เช่น ทำไมหล่อนถึงเป็นคน ...

Read More

สด ๆ ร้อน ๆ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สด ๆ ร้อน ๆ หมายถึง เพิ่งเกิดขึ้น, เพิ่งทำเสร็จใหม่ ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สด ๆ ร้อน ๆ เช่น งา ...

Read More

สนตะพาย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สนตะพาย หมายถึง ถูกบังคับให้ยอมทำตามด้วยความจำใจ ความหลง หรือความโง่เขลาเบาปัญญา (มักใช้ผิดว่า ̶ ...

Read More

สมน้ำสมเนื้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมน้ำสมเนื้อ หมายถึง พอเหมาะพอดีกัน, สมกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สมน้ำสมเนื้อ เช่น มวยวันนี้ค่อ ...

Read More

สมน้ำหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สมน้ำหน้า หมายถึง คำแดกดันซ้ำเติมว่าควรได้รับผลร้ายเช่นนั้น ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สมน้ำหน้า เช่น ...

Read More

สอยดอกฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอยดอกฟ้า หมายถึง หมายปองที่จะได้คนที่สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอยดอกฟ ...

Read More

สะเด็ดยาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

สะเด็ดยาด หมายถึง สุดยอด, อย่างที่สุด, เด็ดจริง ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สะเด็ดยาด เช่น ผู้หญิงค ...

Read More

สะระตะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สะระตะ หมายถึง เก็งหรือคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สะระตะ เช่น ปัญหา ...

Read More