สันหลังยาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

สันหลังยาว หมายถึง คนเกียจคร้านเอาแต่นอน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สันหลังยาว เช่น ขี้เกียจสันหลังย ...

Read More

สั่นเป็นเจ้าเข้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สั่นเป็นเจ้าเข้า หมายถึง ร่างกายสั่นอย่างรุนแรงเหมือนคนทรงเจ้า, กลัวมาก, หนาวมาก ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

สัพเพสัตตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

สัพเพสัตตา หมายถึง แล้วแต่บุญแต่กรรม ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สัพเพสัตตา เช่น ตอนที่จับใบดำใบแดงเร ...

Read More

สองหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สองหน้า หมายถึง ทำตัวให้ทั้งสองฝ่ายผิดใจกัน เพื่อประโยชน์ของตน, ไม่ซื่อ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอ ...

Read More

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง สอนในสิ่งที่เขารู้ดีหรือถนัดอยู่แล้ว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอนจระเข้ ...

Read More

สอนเด็กสอนง่าย สอนผู้ใหญ่สอนยาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอนเด็กสอนง่าย สอนผู้ใหญ่สอนยาก หมายถึง สอนเด็กให้เชื่อฟังย่อมสอนได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ตัวอย่างของการใช ...

Read More

สอนหนังสือสังฆราช แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอนหนังสือสังฆราช หมายถึง สอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอนหนังสือสังฆราช เ ...

Read More

สอยดอกฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

สอยดอกฟ้า หมายถึง หมายปองที่จะได้คนที่สูงศักดิ์กว่าตนมาเป็นคู่ครอง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สอยดอกฟ ...

Read More

สะเด็ดยาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

สะเด็ดยาด หมายถึง สุดยอด, อย่างที่สุด, เด็ดจริง ๆ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สะเด็ดยาด เช่น ผู้หญิงค ...

Read More

สะระตะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สะระตะ หมายถึง เก็งหรือคาดหมายเอาโดยยึดเค้าเดิมเป็นหลัก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สะระตะ เช่น ปัญหา ...

Read More