สาวไส้ให้กากิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาวไส้ให้กากิน หมายถึง เอาความลับของตัวเองหรือฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ...

Read More

สิ้นเนื้อประดาตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิ้นเนื้อประดาตัว หมายถึง ไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือติดตัว ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สิ้นเนื้อประดาตัว เ ...

Read More

สิ้นบุญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิ้นบุญ หมายถึง ตาย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สิ้นบุญ เช่น ช่วยบอกข่าวให้ลูกหลานของตารู้ด้วยว่าตาสิ ...

Read More

สิ้นไร้ไม้ตอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง ยากจน, ไม่มีที่พึ่ง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สิ้นไร้ไม้ตอก เช่น เพราะเขารู้จ ...

Read More

สิ้นไส้สิ้นพุง แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง หมดสิ้นไม่มีเหลือ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สิ้นไส้สิ้นพุง เช่น ถ้าพวกเธอตั้ ...

Read More

สิบเบี้ยใกล้มือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง อะไรที่เล็กน้อยแต่ว่าแน่นอนก็ควรรับเอาไว้ก่อนดีกว่ารอสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่ไม่แน ...

Read More

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึง อย่าเชื่อเพราะหลายคนพูดให้ฟังแต่ควรดูให้เห็นกับตา ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

สาดน้ำรดกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาดน้ำรดกัน หมายถึง ให้ร้ายซึ่งกันและกัน, สร้างความเสียหายให้กันและกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาด ...

Read More

สาดเสียเทเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาดเสียเทเสีย หมายถึง อย่างเจ็บแสบ ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาดเสียเทเสีย เ ...

Read More

สาบานเจ็ดวัดเจ็ดวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาบานเจ็ดวัดเจ็ดวา หมายถึง สาบานอย่างมากมายเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาบา ...

Read More