สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น แปลว่าอะไร หมายถึง…

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น หมายถึง อย่าเชื่อเพราะหลายคนพูดให้ฟังแต่ควรดูให้เห็นกับตา ตัวอย่างของการใช้สำ ...

Read More

สาดน้ำรดกัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาดน้ำรดกัน หมายถึง ให้ร้ายซึ่งกันและกัน, สร้างความเสียหายให้กันและกัน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาด ...

Read More

สาดเสียเทเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาดเสียเทเสีย หมายถึง อย่างเจ็บแสบ ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาดเสียเทเสีย เ ...

Read More

สาบานเจ็ดวัดเจ็ดวา แปลว่าอะไร หมายถึง…

สาบานเจ็ดวัดเจ็ดวา หมายถึง สาบานอย่างมากมายเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สาบา ...

Read More

สุกก่อนห่าม แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุกก่อนห่าม หมายถึง ด่วนทำในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุกก่อนห่าม เช่น ...

Read More

เส้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เส้น หมายถึง บุคคลที่สามารถทำให้กระทำสิ่งใดสะดวกขึ้น, มีคนรู้จักที่สามารถทำให้ที่ต้องการบรรลุผลโดยง่ ...

Read More

สุกเอาเผากิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุกเอาเผากิน หมายถึง ทำงานลวก ๆ แค่พอให้เสร็จ ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุกเอาเผากิน เช่น ทำงานแบบส ...

Read More

เส้นตื้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

เส้นตื้น หมายถึง หัวเราะง่าย ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เส้นตื้น เช่น หล่อนเป็นคนเส้นตื้นมาก ขนาดยัง ...

Read More

สุดกู่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

สุดกู่ หมายถึง อยู่ไกลมาก, ร้องเรียกไม่ได้ยิน ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย สุดกู่ เช่น อยู่ไกลสุดกู่ขน ...

Read More

เส้นผมบังภูเขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

เส้นผมบังภูเขา หมายถึง เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย เส้นผมบังภูเขา เช่น บางค ...

Read More