กดราคา แปลว่าอะไร หมายถึง…

กดราคา หมายถึง ตีราคาต่ำกว่าปกติ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กดราคา เช่น

  • พ่อค้าคนกลางมักจะ กดราคา ผลผลิตจากชาวสวนเพราะอยากได้กำไรเพิ่มขึ้น
  • ถึงแม้ว่าจะถูก กดราคา แต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องยอมขายถึงแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม
advertisements