กดหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กดหัว หมายถึง ทำให้ไม่กล้าหือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กดหัว เช่น

  • ก็เพราะมันคอย กดหัว คนอื่นไปทั่ว เลยทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนเขา
  • ผมไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมา กดหัว ได้ง่าย ๆ หากมันไม่ถูกต้องผมก็จะสู้
advertisements