กรอบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กรอบ หมายถึง ยากจนมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กรอบ เช่น

  • เมื่อก่อนฉันก็พอจะมีเงินเหลือเก็บบ้าง แต่มาปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีจนฉัน กรอบ ไปเลย
  • พอเปิดเทอมทีไร ผู้ปกครองหลายคนต้อง กรอบ ไปตาม ๆ กันเพราะค่าเทอมลูก
advertisements