กระดิกนิ้ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระดิกนิ้ว หมายถึง สั่งให้ผู้อื่นทำตามโดยง่าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระดิกนิ้ว เช่น

  • ตำแหน่งเขาแค่ กระดิกนิ้ว ทีเดียวลูกน้องก็ทำตามที่เขาต้องการทันที
  • เด็กพวกนี้ไม่ต้องให้ผมคอย กระดิกนิ้ว หรอก พวกเขาต่างรับผิดชอบงานของตัวเองเป็นอย่างดี
advertisements