กระดูกสันหลังของชาติ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระดูกสันหลังของชาติ หมายถึง ชาวนา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระดูกสันหลังของชาติ เช่น

  • เพราะไทยเรากินข้าวเป็นอาหารหลัก อาชีพชาวนาจึงเปรียบเสมือน กระดูกสันหลังของชาติ ที่ทำหน้าที่ประคับประคองเลี้ยงดูคนทั้งชาติให้อิ่มท้อง
  • แม้ว่าบ้านฉันจะเป็นแค่ชาวนาจน ๆ แต่พวกเราก็ภูมิใจที่ได้เป็น กระดูกสันหลังของชาติ ได้ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง
advertisements