กระดูกแตกไม่ให้ขนร่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระดูกแตกไม่ให้ขนร่วง หมายถึง ยอมทนทุกข์เพื่อรักษาเกียรติของตนไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระดูกแตกไม่ให้ขนร่วง เช่น

  • ถึงแม้จะลำบากแค่ไหน ต่อให้ กระดูกแตก (ผมก็) ไม่ให้ขนร่วง เด็ดขาด
  • บ้านเราเป็นตระกูลผู้ดีเก่ามาก่อน ผมถือคติ กระดูกแตกไม่ให้ขนร่วง ต่อให้ไม่มีกินเราก็จะไม่ขายสมบัติที่มีอยู่เป็นอันขาด
advertisements