กระต่ายตื่นตูม แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระต่ายตื่นตูม หมายถึง ตกใจเกินเหตุโดยไม่สำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระต่ายตื่นตูม เช่น

  • หลายคนคิดว่าโลกจะแตกจริงก็พากัน กระต่ายตื่นตูม ใช้ชีวิตอย่างขาดสติจนเกิดปัญหาตามมามากมาย
  • มีอะไรก็หัดตั้งสติหน่อย ไม่ใช่เป็น กระต่ายตื่นตูม อยู่อย่างนี้
advertisements