กระพี้หลบแก่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระพี้หลบแก่น หมายถึง ไม่ทำหน้าที่ของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระพี้หลบแก่น เช่น

  • งานนายเสร็จแล้วหรือยังเอาแต่ทำเป็น กระพี้หลบแก่น ช่วยงานคนอื่น
  • ไม่ต้องมาอ้างว่างานไม่เสร็จเพราะช่วยคนอื่นอยู่เลย ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะวัน ๆ เอาแต่ กระพี้หลบแก่น
advertisements