กระสือดูด แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระสือดูด หมายถึง ผลไม้ที่แกร็นทั้งเครือ, คนที่ซูบซีด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระสือดูด เช่น

  • เขาไปทำอะไรมาไม่เห็นกันแค่เดือนสองเดือนกลับมาซูบอย่างกับ กระสือดูด
  • ที่สวนปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรผลไม้ที่ออกมาเหี่ยวแห้งอย่างกับ กระสือดูด
advertisements