กระเชอก้นรั่ว แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเชอก้นรั่ว หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักอดออม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเชอก้นรั่ว เช่น

  • ถึงแม้ว่าบ้านเธอจะมีฐานะแต่ถ้าลูก ๆ เธอยังทำตัวเป็น กระเชอก้นรั่ว อยู่อย่างนี้อีกหน่อยเขาจะลำบากนะ
  • แม่ กระเชอก้นรั่ว จะไปอิจฉาคนอื่นเขาทำไม เธอมีของดี ๆ แพง ๆ ใช้ในขณะที่คนอื่นเขาสร้างตัวสร้างฐานะได้แล้ว
advertisements