กระเทือนซาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเทือนซาง หมายถึง แกล้งทำให้กระเทือนใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเทือนซาง เช่น

  • ฉันว่าเขาแล้วมันไป กระเทือนซาง เธอหรือไง
  • คนอย่างเขาจะด่าว่าอย่างไรก็ไม่ กระเทือนซาง หรอกเสียน้ำลายเปล่า
advertisements