กระเป๋าหนัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเป๋าหนัก หมายถึง มีเงินมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเป๋าหนัก เช่น

  • มาเถอะช่วงนี้ กระเป๋าหนัก เดี๋ยวเราเลี้ยงนายเอง
  • ไปกับคน กระเป๋าหนัก อย่างเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวก็ได้
advertisements