กระเป๋าอู๋ แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเป๋าอู๋ หมายถึง รวย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเป๋าอู๋ เช่น

  • ห้างนี้นะคนที่ กระเป๋าอู๋ เท่านั้นแหละที่จะซื้อของได้ อย่างเรา ๆ คนได้แค่เดินมอง
  • ลูกค้าฉันส่วนใหญ่ก็เป็นพวก กระเป๋าอู๋ แหละถึงได้ยอดขายดีทุกวัน
advertisements