กระเป๋าเบา แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเป๋าเบา หมายถึง ไม่มีเงิน, มีเงินน้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเป๋าเบา เช่น

  • พอปลายเดือนทีไร กระเป๋าเบา ทุกที
  • ช่วงนี้ กระเป๋าเบา จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระวัง
advertisements