กระเป๋าเป็นมัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

กระเป๋าเป็นมัน หมายถึง จ่ายเงินบ่อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย กระเป๋าเป็นมัน เช่น

  • เดือนนี้มีแต่รายจ่ายจน กระเป๋าเป็นมัน เลยล่ะ
  • แหม เธอนี่เล่นซื้อของจน กระเป๋าเป็นมัน เชียว
advertisements